Bộ test nhanh dư lượng thuốc trừ sâu có trong rau quả VPR10

Cat: VPR10
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an