Bộ kit test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm FT05

Cat: FT05
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an