Kit kiểm tra nhanh ACID vô cơ trong dấm ăn VT04

Cat: VT04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an