Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng trứng (egg)

Cat: M2111
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản