Kính hiển vi hai mắt MT30 series

Model: MT30 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Hà Lan