Kính hiển vi sinh học hai mắt ML2000 series

Model: ML2000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản