Máy tạo bọt

Model: FBG – 01
Hãng sản xuất: FCON – Nhật Bản