Thiết bị đo lường và điều khiển

Model: CUBE MFC
Hãng sản xuất: FCON – Nhật Bản