Máy quang phổ UV-VIS Cintra 3030

Model: Cintra 3030
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment