Máy quang phổ UV-VIS Cintra 4040

Model: Cintra 4040
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment