Máy quang phổ Cintra 2020

Model: Cintra 2020
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment