Máy quang phổ UV-VIS Cintra 1010

Model: Cintra 1010
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment