Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS hệ ngọn lửa + Lò Graphit

Model: SavantAA Σ
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment