Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ASS tuỳ chọn 2 đến 6 đèn

Model: XplorAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment