Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Enduro T2100

Model: Enduro T2100
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment