GBC

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy quang phổ AAS là loại thiết bị chuyên sử dụng để phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường không khí, đất, nước, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp.

Model: SavantAA Σ
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: XplorAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: SensAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: SavantAA Z enduro
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Enduro T2100
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment