Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng lúa mì (Wheat protein)

Cat: M2114
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản