Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng kiều mạch (Partially purified buckwheat)

Cat: M2115
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản