Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng giáp xác (Crustacean)

Cat: M2118
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản