banner-yamaguchi

Hiển thị 1–20 của 30 kết quả

Yamaguchi là đại diện được ủy quyền phân phối các dòng kính hiển vi của hãng Meiji Techno (Nhật Bản) và hãng Carl Zeiss (Đức) tại thị trường Việt Nam.

Model: XTL7045 – BT1
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XDL7045
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XT121324B2
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: EM-33
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-32
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-31
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMZ-5 + MA502 + F + S-4500
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMZ-5 + MA502 + CR-2
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMZ-5 + MA502 + F + S-4200
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

32.888.000 

Model: EMZ-5
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

27.936.000 

Model: EM-50
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-50 + FA-6/76
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: CZ-1105
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMT-1 + MA502 + BD-LED
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: Discovery V20
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Smartzoom 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Stemi 508
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axio Zoom.V16 dành cho Vật liệu
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: HDMI400MAC
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MS-40D
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản


Sản phẩm liên quan

Model: PRISMO
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: MT4300L-HD1000-LITE-M
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-10
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: SPECTRUM
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: EMZ-5 + MA502 + F + S-4200
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMZ-5 + MA502 + F + S-4500
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

2.500.000.000 

Model: ZEISS CONTURA
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: BP-30
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: MT-93L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: DURAMAX
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức