SẢN PHẨM

Kính hiển vi soi nổi

chitiet
32.888.000 

Model: EMZ-5
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

27.936.000 

Model: EM-50
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-50 + FA-6/76
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: CZ-1105
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMT-1 + MA502 + BD-LED
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: Discovery V20
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Smartzoom 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Stemi 508
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi phức hợp, sinh học

chitiet

Model: MT-10
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT4300L-HD1000-LITE-M
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT9200
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: IM7200
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: MT30 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Hà Lan

Model: ML2000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Tài liệu

catalogue_zeiss_yamaguchi

Catalogue_Zeiss_Yamaguchi.PDF

Download

Liên hệ ngay với Yamaguchi

  Sản phẩm liên quan

  Model: Xradia Versa
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Axioscope
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  8.375.000.000 

  Model: EVO
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Smartproof 5
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Axio Zoom.V16 dành cho Vật liệu
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Discovery V20
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Axiolab 5
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Stemi 508
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  Model: Smartzoom 5
  Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

  32.888.000 

  Model: EMZ-5
  Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

  Model: EM-51L
  Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

  Model: EMZ – 5TR
  Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản