Kính hiển vi soi nổi RZ Research

Model: RZ Research
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản