Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn Plasma (ICP TOFMS)

Model: OptiMass 9600
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment