GBC

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy quang phổ tại Yamaguchi được tích hợp với nền công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới

Model: Cintra 1010
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 2020
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 3030
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 4040
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: OptiMass 9600
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: SavantAA Σ
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: XplorAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: SensAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: SavantAA Z enduro
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Enduro T2100
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Photon RT
Hãng sản xuất: Essent Optics