Tủ hấp công nghiệp, hấp giò chả (sẵn 1000)

024 6684 4282