GBC

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy quang phổ UV-VIS là máy quang phổ hấp thụ phân tử ngoại khả kiến UV-VIS, được dùng để thu, phân li và ghi lại phổ của một vùng phổ quang học nhất định.

Model: Cintra 1010
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 2020
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 3030
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment

Model: Cintra 4040
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment