Kit kiểm tra nhanh protein giáp xác (Crustacean)- Rapid test Easy

Cat: M2247
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản