Kit kiểm tra nhanh dầu mỡ ôi khét OT04

Cat: OT04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an