Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng vừng (Sesame)

Cat: M2121
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản