Kit ELISA kiểm tra protein dị ứng hạt phỉ (whole hazelnut)

Cat: M2119
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản