Kit ELISA kiểm tra protein Casein dị ứng sữa (milk)

Cat: M2113
Hãng sản xuất: Morinaga – Nhật Bản