Kính hiển vi soi nổi quan sát qua màn hình LCD và qua thị kính EM-33

Model: EM-33
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản