Kính hiển vi soi nổi Axio Zoom.V16 for Materials​

Model: Axio Zoom.V16 for Materials​
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức