Kính hiển vi sinh học hai mắt MT5000 series

Model: MT5000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản