Kính hiển vi sinh học hai mắt dòng MT4000 series

Model: MT4000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản