Kính hiển vi sinh học ba mắt MT6000 Series

Model: MT6000 Series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản