Kính hiển vi phức hợp Axioscope

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức