Kính hiển vi phức hợp Axiolab 5

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức