Kính hiển vi đồng tiêu Smartproof 5

Model: Smartproof 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức