Kính hiển vi điện tử quét SEM – ZEISS EVO

Model: EVO
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức