banner-yamaguchi

Hiển thị 1–20 của 73 kết quả

Kính hiển vi Yamaguchi cung cấp là những sản phẩm với công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới

8.908.755 

Model: SZM7045-STL6A
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

9.045.992 

Model: SZM7045-STL2
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

8.497.743 

Model: SZM7045-STL1
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: ST60N-2L
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

7.949.494 

Model: SZM7045N-2L
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

15.076.498 

Model: DMSZ30-C10
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

22.340.506 

Model: DG2019BRT
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

8.360.506 

Model: DG2018
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

4.988.996 

Model: BP-30 (DG-100FL)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: XT121324B2 (ST60-B2L)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: XTL7045-BT1 (SZM7045-B1)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: ML6130L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML9200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: XTL7045 – BT1
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XDL7045
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XT121324B2
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: ML5300L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML6120L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: BP-30
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: ML5200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản