banner-yamaguchi

Hiển thị 1–20 của 62 kết quả

Kính hiển vi Yamaguchi cung cấp là những sản phẩm với công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới

Model: ML6130L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML9200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: XTL7045 – BT1
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XDL7045
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: XT121324B2
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: ML5300L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML6120L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: BP-30
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: ML5200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML2200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-16
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-14
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-11
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-31
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-30
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-33
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-32
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EM-31
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: MT-93L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản