Bộ kit kiểm tra nhanh phẩm màu trong thực phẩm CT04

Cat: CT04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an