Bộ Kit kiểm tra nhanh hàn the trong giò chả, xúc xích – BK04

Cat: BK04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an