Bộ kit kiểm tra độ sạch bát đĩa

Cat: CK13
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an