Cam kết với môi trường

Hiện nay ngoài những vấn đề chung về môi trường như biến đổi khí hậu, mưa acid, thủng tầng ozone, sa mạc hóa, sinh vật tuyệt chủng,... luôn được quan tâm trên toàn thế giới thì những vấn đề cụ thể như ô nhiễm không khí, nguồn nước, thổ nhưỡng, tiếng ồn, rác thải,... cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và sản xuất tại Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập, Yamaguchi Việt Nam luôn hướng tới việc đóng góp, cống hiến cho xã hội, không chỉ thông qua việc mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, mà còn thông qua việc nghiêm chỉnh thực hiện cam kết bảo vệ môi trường bằng những nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh hàng ngày.

 

Triết lý cơ bản:

Bảo vệ môi trường là việc tối quan trọng của toàn nhân loại, tất cả nhân viên Yamaguchi Việt Nam luôn cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường xung quanh mình.

 

Hành động:

- Việc thực hiện cam kết giữ gìn môi trường của Yamaguchi Việt Nam thông qua việc tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường với chính quyền. Trong sản xuất gia công cơ khí, chúng tôi luôn chú ý cắt giảm và hạn chế tối đa lượng khí thải, bụi thải, nước thải, tiếng ồn và chấn động trong mức cho phép bằng cách đầu tư máy móc, nguyên vật liệu cũng như nhân lực. Nhà máy của chúng tôi luôn thực hiện triệt để khẩu hiệu 3R (Reduce - Reuse - Recycle) cắt giảm, tái chế, tái sử dụng rác thải nguyên vật liệu cũng như xử lý rác thải độc hại theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đặt ra nội quy, mục tiêu cụ thể về vấn đề bảo vệ môi trường, định kì theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh để luôn đạt được mục tiêu.

- Yamaguchi Việt Nam đầu tư cho việc giáo dục nhân viên có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi tiết kiệm năng lượng, cắt giảm lượng khí thải CO2 thông qua việc sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường như dùng giấy tái chế, nỗ lực tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trong công việc, nhân viên Yamaguchi Việt Nam luôn thực hiện tốt khẩu hiệu 5S ( Sàng lọc- Sắp xếp-Sạch sẽ- Săn sóc- Sẵn Sàng) để duy trì môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng với những hành động nhỏ như tắt đèn/nguồn điện khi không dùng tới, copy 2 mặt giấy, điều chỉnh y phục để tăng nhiệt độ điều hòa,…chúng tôi đang thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

- Yamaguchi Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong tương lai gần, Yamaguchi Việt Nam sẽ thiết lập hệ thống quản lý môi trường và nỗ lực đạt chỉ tiêu chất lượng ISO 14001.