Triết lý kinh doanh

Tại Yamaguchi, chúng tôi làm việc theo một triết lý kinh doanh đơn giản: cống hiến tài năng nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ̣ siêu việt, bằng cách đó đóng góp cho một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn.

Đối với khách hàng

Chúng tôi đem lại giá trị cho khách hàng thông qua việc cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ chất lượng và ưu việt.

Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng dựa trên chữ tâm và chữ tín trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Đối với cộng đồng

Có trách nhiệm cao với cộng đồng, không cung cấp các loại hàng hóa kém chất lượng, các loại hàng hóa có hại cho sức khỏe, môi trường…

Tạo công ăn việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bảo vệ môi trường, không xả thải các loại nước thải và khí thải độc hại chưa qua xử lý ra ngoài môi trường.

Đối với cán bộ công nhân viên

Tại Yamaguchi, chúng tôi ra sức mang lại cho nhân viên của mình nhiều cơ hội thể hiện hết khả năng của bản thân.

Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, công bằng và hạnh phúc cho toàn bộ nhân viên.